آموزش

از خازن بخیه برای اتصال دو صفحه تغذیه به هم استفاده میشه زمانی که در لایه زیر یک سیگنال فرکانس بالا، دو صفحه مرجع متفاوت داشته باشید یا
مشاهده بیشتر شهریور ۱۰, ۱۳۹۸